Itämeren suojelu yksilötasolla – mitä sinä voit tehdä auttaaksesi Itämerta?

baltic-sea-1723971_960_720Rannikolla ja saaristoissa asuvan väestön lienee helpompaa ymmärtää Itämeren tilan vakavuus, sillä esimerkiksi rehevöityminen näkyy konkreettisesti kesäisin laajoina leväkukintoina. Itämeren pilaantuminen koskettaa kuitenkin laajasti koko Suomen kansaa – pidit itseäsi sitten luontoystävänä tai et. Meren voidessa huonosti esimerkiksi kalakanta on vaarassa. Monelle Itämeri on myös merkittävä virkistymiskohde, mutta rehevöitymisestä aiheutuvat sinileväkukinnot pilaavat uimavettä kesäisin. Itämeri on jo itsessään kulttuuriperinnöllisesti merkittävä ja pelkästään tästä syystä arvokas. Vastuu meren hyvinvoinnista kuuluu jokaiselle kansalaiselle. Mutta mitä voit itse tehdä Itämeren hyväksi?

Vaikuta päästöihin omilla kulutusvalinnoillasi

Ylipäätään suojelulliset keinot henkilökohtaisella tasolla liittyvät vahvasti kunkin yksilön jokapäiväisiin, arkisiin valintoihin. On helppo päätellä, että tietoisuuden kasvaessa, ja samalla useamman yksittäisen henkilön parantaessa omia kulutustottumuksiaan voidaan lopulta pitkällä ajanjaksolla saavuttaa konkreettisia tuloksia.

Itämeren rehevöitymistä aiheuttavat erityisesti runsaat typpi- ja fosforipäästöt. Typpipäästöjen pääasiallisena lähteenä on maatalous, kun taas fosforipäästöjä aiheuttavat teollisuus ja puhdistamot. On kiistelty siitä kumpi aiheuttaa Itämeren kannalta mittavampia haittoja, mutta molempia on hyvä välttää mahdollisuuksien mukaan. Suosimalla lähellä tuotettua, kotimaista ruokaa kannat oman osuutesi päästöjen pienentämisessä. Itämeren – ja ympäristön kannalta yleensäkin kasvispainotteinen luomuruoka, joka on tuotettu lähellä, on kaikkein paras vaihtoehto.

Nykyajan materialistisuudella värittyneessä yhteiskunnassa voidaan sanoa vallitsevan suhteellisen laajasti kulutushysteria. Pyri ottamaan pieniä askeleita kohti kestävää kehitystä: vältä turhia ostoksia, sijoita kodinkoneissa laatuun suosien pitkäikäisyyttä sekä pientä energialuokkaa ja valitse kotimaista.

Vähennä tuottamasi jätteen määrää

Voit osaltasi suojella Itämerta tuottamalla vähemmän jätettä. Yksinkertaisin ohjenuora myös turhan jätteen syntymisen välttämiseen on kuluttaa huolella – ja harkiten. Konkreettisia ja yksinkertaisia tapoja vähentää jätteiden tuottamista on mm. ruokahävikin vähentäminen ostamalla kerralla vain tarvittava määrä ruokaa, välttämällä kertakäyttötuotteita ja korjaamalla rikkinäinen tuote sen sijaan, että ostaisit tilalle heti uuden. Syntyvän kodin jätteen asianmukainen kierrättäminen on äärimmäisen tärkeää, joten jos et vielä lajittele jätettä, nyt on aika aloittaa.

Vastuuntuntoinen veneily ja muu liikenne

Itämeren valuma-alueella on maailman toisiksi eniten henkilöautoja asukasta kohden. Yksityisautoilua kannattaa harjoittaa maltillisesti, ja kulkea matkat jalan tai polkupyörällä mahdollisuuksien mukaan.

Vastuuntunnottomasti toimiva veneilijä vaarantaa osaltaan Itämeren tilaa. Erittäin tärkeää on hoitaa jätevedet tyhjentämällä ne esimerkiksi satamissa oleviin tankkeihin – älä kaada virtsaa tai muuta jätevettä mereen. Muut jätteet kuljetetaan luonnollisesti maihin ja lajitellaan asianmukaisesti. Myös veneen hoidolla voit vaikuttaa Itämeren vointiin; huolehdi moottorin kunnosta ja vältä pohjan maalaamista, sillä maalien haitallisista myrkyistä suuri osa liukenee veteen. Aja moottoriveneellä hitaasti matalissa kohdissa ja luonnonsatamissa.

Poliittinen vaikuttaminen ja järjestötoiminta

Poliittisesti voit vaikuttaa antamalla äänesi ympäristönsuojelua tunnetusti edistäville henkilöille. Lisäksi voit lähestyä päättäjiä esimerkiksi kansalaisaloitteiden muodossa. Mikäli havaitset omassa ympäristössäsi jotain, mihin tulisi puuttua, ota yhteyttä paikallisviranomaisiin.

Voit myös lähteä mukaan eri järjestöjen toimintaan ja olla konkreettisesti mukana rakentamassa parempaa Itämerta. Mikään ei myöskään estä perustamasta omaa toimintaryhmää, mikäli sinulla on innostusta riittävästi.

Post A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *