Viime vuosina käyty vilkas keskustelu Itämeren suojelusta on kasvattanut tietoisuutta Itämeren hyvinvoinnista – tai pikemminkin huonovointisuudesta. Itämeri on vaipunut vuosien saatossa hyvin huonoon kuntoon. Suurin yksittäinen Itämeren ongelma on runsas rehevöityminen, joka näkyy kesäisin konkreettisesti laajoina sinileväkukintoina. Vaikutukset ulottuvat kuitenkin syvälle merenpohjaan saakka ja uhkaavat Itämeren ekosysteemiä laajemmassa mittakaavassa. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt: Itämeri on lämmennyt. Veden lämmetessä suolapitoisuus laskee, jäätalvi lyhenee ja rehevöityminen lyhenee ja kiihtyy entisestään.

Sivustoltamme löydät kattavan ja tiiviin tietopaketin Itämerestä ja merkittävimmistä uhkista meren hyvinvoinnin kannalta. Näitä ovat rehevöitymisen lisäksi lisääntyneen öljyn kuljetuksen myötä kasvaneet öljyonnettomuusriskit sekä ilmastonmuutos seurauksineen. Perehdymme uhkiin syvällisemmin selittäen niiden taustalla piileviä syitä, mahdollisia riskitekijöitä tulevaisuuden kannalta sekä pyrkien lisäämään tietoisuutta näiden uhkien konkreettisista seurauksista niin vesistölle, luonnolle, eliöille kuin ihmisillekin.

Saat sivuiltamme tietoa myös Itämeren varsinaisesta suojelusta toimenpiteineen ja säädöksineen. Voit tutustua lyhyesti Itämeren suojelun nelikymmenvuotiseen historiaan – aina vuodesta 1974 perustetusta Itämeren suojelukomissiosta alkutaipaleesta nykyhetkeen, jolle tyypillistä on entistä aktiivisempi toiminta myös yksityisellä henkilötasolla.

Luonnollisesti monia voi kiinnostaa myös suojelu talouden kannalta. Suojelu maksaa, mutta toisaalta kalliiksi tulee myös Itämeren pilaantuminen. Tarkastelemme lyhyesti suojelua talouden näkökulmasta pohtien mm. Itämeren rahallista arvoa ja suojelun taloudellista kannattavuutta.

Vastuu Itämeren hyvinvoinnista kuuluu meille jokaiselle. Itämeri voi nykyään niin huonosti, ettei yksikään valtio tai yhteiskunta voi sivuuttaa tätä tosiasiaa. Toimenpiteitä kaivataan kipeästi. Mutta kuinka Itämeren huonovointisuus vaikuttaa elämään, kun ollaan fyysisesti kaukana Itämerestä?Miksi Itämeren suojelu ylipäätään on tärkeää? Entä voiko yksittäinen ihminen vaikuttaa Itämeren kohtaloon vai onko kaikki päättäjien ja luontoäidin armoilla? Näiden kysymysten pohjalta sivustomme on rakennettu – tarkoituksenamme jakaa omalta osaltamme tietoisuutta arvokkaasta Itämerestä.