Latest Posts

See what's new

Ainutlaatuinen Itämeri – lyhyt tietopaketti

Itämeri on Atlantin valtameren sivumeri, joka lukeutuu murtovesialueisiin. Murtovesialueen veden suolapitoisuus on makeaa vettä korkeampi, mutta pitoisuus ei saavuta valtamerien suolapitoisuutta. Vähäsuolaisuutensa lisäksi Itämerestä tekee ainutlaatuisen sen monet muut erikoispiirteet, kuten meren pieni koko ja mataluus. Verrattuna esimerkiksi Atlanttiin, joka on syvyydeltään keskimäärin lähes neljä kilometriä, Itämeri on erittäin matala – sen keskisyvyys on

Itämeren öljykuljetukset – onnettomuuksiin varautuminen ja mahdolliset seuraukset

Itämeri lukeutuu maailman vilkkaimmin liikennöityihin merialueisiin. Öljykuljetukset ovat lisääntyneet koko Itämeren alueella, ja erityisesti Suomenlahdella tapahtunut muutos on ollut verrattain voimakas. Nykyään alueella rahdataan öljyä jo yli 165 miljoonaa tonnia vuodessa, kun vastaava määrä vielä 90-luvun loppupuolella oli 20 miljoonaa tonnia. Merkittävää kasvua selittää etenkin Venäjän ja Viron aktiivinen osallistuminen öljynkuljetuksiin sekä uusien satamien

Itämeren suojelu yksilötasolla – mitä sinä voit tehdä auttaaksesi Itämerta?

Rannikolla ja saaristoissa asuvan väestön lienee helpompaa ymmärtää Itämeren tilan vakavuus, sillä esimerkiksi rehevöityminen näkyy konkreettisesti kesäisin laajoina leväkukintoina. Itämeren pilaantuminen koskettaa kuitenkin laajasti koko Suomen kansaa – pidit itseäsi sitten luontoystävänä tai et. Meren voidessa huonosti esimerkiksi kalakanta on vaarassa. Monelle Itämeri on myös merkittävä virkistymiskohde, mutta rehevöitymisestä aiheutuvat sinileväkukinnot pilaavat uimavettä kesäisin.

Itämeri ja ilmastonmuutos – tulevaisuuden uhkakuvat

Ilmastonmuutos on varmasti käsitteenä jokaiselle tuttu edes jollakin tasolla. Vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten ilmaston vaikutuksesta Itämereen ei puhuttu erityisemmin, mutta nykyään ilmaston lämpenemisen vaikutukset ovat näkyvissä konkreettisesti myös Itämerellä. Tulevaisuuden uhkakuvia ovat rehevöitymisen jatkuminen, eliökuntien muutokset sekä sääolosuhteiden muuttumisesta aiheutuvat muutokset ulapalla ja rannikoilla. Välillisesti nämä kaikki voivat vaikuttaa epäsuotuisasti myös talouteen elinkeinojen

Itämeren rehevöityminen – vakava ongelma

Ihmisen vaikutus Itämeren laatuun näkyy laajassa mittakaavassa rannikoilta ulapalle ja merenpohjaan saakka. Itämeren rehevöitymisestä on oltu huolissaan jo pitkään, ja ensimmäisenä suojelua edistävä organisaatio, Helcom, (Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio) perustettiin jo vuonna 1974. Toivottuja tuloksia ei olla kuitenkaan saavutettu ja huoli Itämerestä kasvaa jatkuvasti. Itämeri rehevöityy, mutta miksi? Entä onko mitään enää tehtävissä? Rehevöitymisen

Itämeri ja suojelutoimet talouden näkökulmasta

Itämeren suojelu maksaa ja tämä ei liene kenellekään epäselvää. Erimielisyyksiä aiheuttavat hyvin usein kysymykset siitä, kuinka suojeleminen käytännössä tulisi toteuttaa. Näissäkin taloudelliset tekijät ovat avainasemassa. On esitetty, että Itämeren huonon tilan korjaaminen vaatii taloudellisia mahdottomuuksia. Samanaikaisesti toiset esittävät, että arvokkaan Itämeren tilaa voidaan parantaa merkittävästi kohdistamalla voimavarat oikein. Yksi suurimmista ongelmista Itämeren suojelun kannalta

Itämeren historia – Baltian jääjärvestä Itämereksi

Itämeri on muihin meriin verrattuna varsin nuori, mutta sillä on takanaan erittäin kirjava historia. Jotta Itämeren ainutlaatuisuuden voi todella ymmärtää, on tärkeää katsahtaa myös menneisyyteen. Itämeren kehittymisen pitkä historia ulottuu miljardien vuosien taakse. Useat ainutlaatuiset erityispiirteensä se on saanut kuitenkin vasta viimeisten kymmenien tuhansien vuosien aikana. Mistä kaikki sai alkunsa? Itämeren altaan muodostuminen alkoi

Itämeren suojelu – ennen ja nyt

Huoli Itämeren tilasta ei ole suinkaan uusi ilmiö, vaikka erityisesti kuluneen vuosikymmenen aikana se onkin ollut pinnalla keskusteluissa. Kantansa ovat ilmaisseet niin poliitikot ja järjestöt, kuin tavalliset kansalaisetkin. Itämeren suojelulla on takanaan yli 40 vuoden historia, jonka aikana erilaiset sopimukset, ohjelmat ja säädökset ovat pyrkineet kukin osaltaan turvaamaan ainutkertaisen Itämeren säilymisen terveenä. Itämeren suojelukomissio